Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

Δικτυακό Μάρκετινγκ και η ικανότητα ανάπτυξης άλλων ανθρώπων


Leader σημαίνει να ξέρεις πως να κάνεις τους άλλους ανθρώπους να αντιλαμ-βάνονται την αληθινή τους δύναμη !

Τότε που ο συνεργάτης ανακαλύπτει ότι μπορεί να κάνει πράγματα που μέχρι πρότινος ήταν αδύνατον να διανοηθεί ότι μπορούσε να κάνει. 

Όπως επικοινωνία, παρακίνηση, κατανόηση και επιμόρφωση άλλων ανθρώπων.

Πράγματα που όταν ο συνεργάτης τα αντιληφθεί, τότε και μόνο τότε μπορεί να απελευθερώσει το πλήρες δυναμικό του.· Να μπορεί να συνεισφέρει στην προσωπική ανάπτυξη και την εξέλιξη των άλλων.

· Να αφιερώνει τον απαραίτητο χρόνο στην κατάρτιση, την εκπαίδευση και την ανάπτυξή τους.

· Να μπορεί να καταλαβαίνει τις επιπλοκές των διαφορετικών στυλ εκμάθη-σης και σπουδαιότητάς τους στην ατομική ανάπτυξη καθενός από τους συνε-ργάτες του δικτύου του.

· Να παρακολουθεί τακτικά, να μπορεί να κάνει follow up και να καθιστά τον κάθε του συνεργάτη υπεύθυνο για την προσωπική του απόδοση.

Όταν κάποιος συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να εφαρμόσει νέες δεξιότητες, τό-τε αυτή η δυνατότητα συμβάλει στην αύξηση και την εξέλιξη άλλων προσωπικο-τήτων.


Αυτή είναι η πεμπτουσία της δουλειάς του Leader.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου