Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Το Κλειδί για την Ηγεσία


Η Σπουδαιότερη των Αξιών

Ο Winston Churchill είπε κάποτε, "Το θάρρος δικαίως θεωρείται η κυριότερη των αρετών, γιατί από αυτήν εξαρτώνται όλα τα άλλα".

Η συστηματική ανάπτυξη του απτόητου θάρρους είναι μια από τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την ηγεσία σε κάθε τομέα. Ο φόβος ή η έλλειψη θάρρους, ευθύνονται για την αποτυχία στον κλάδο του δικτυακού μάρκετινγκ και στη ζωή γενικότερα, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο παράγοντα. Είναι πάντα ο φόβος που προκαλεί τους ανθρώπους να είναι συγκρατημένοι, να μην θέλουν περισσότερα για τον εαυτό τους και να συμβιβάζονται με πολύ λιγότερα από ό,τι είναι ικανοί !

Εξαλείψτε το Φόβο και την Αμφιβολία

Πιστεύω ακράδαντα ότι μπορείτε να κάνετε, να έχετε ή να είστε πολύ περισσό-τερα από ό,τι γνωρίζετε τώρα, αν μπορούσατε να εξαλείψετε το φόβο, τις αμφι-βολίες και τις ανησυχίες που συνειδητά και ασυνείδητα παρεμβαίνουν εμποδί-ζοντάς σας να αξιοποιήσετε πλήρως το δυναμικό σας.

Ξε-Μάθετε τους Φόβους σας

Αν υπάρχει κάτι θετικό σχετικά με το φόβο, είναι ότι όλους τους φόβους τους έχουμε μάθει, ότι κανείς δεν γεννιέται με φόβους και επειδή τους έχουμε μά-θει, μπορούμε να τους ξε-μάθουμε. Αν θέλετε να καταλάβετε το ρόλο του φό-βου στη διαμόρφωση της πορείας της ζωής σας, απλά ρωτήστε τον εαυτό σας, αν είχατε ένα μαγικό ραβδί που θα μπορούσε να εγγυηθεί την απόλυτη επιτυχία σας σε κάθε ένα πράγμα που επιχειρούσατε, τι στόχο θα βάζατε;

Η Μεγάλη Ερώτηση

“Ποιο ένα σπουδαίο πράγμα θα τολμούσατε να ονειρευτείτε, αν γνωρίζατε ότι δεν θα μπορούσατε να αποτύχετε;" Αν δεν είχατε καθόλου φόβους σε σχέση με τα χρήματα ή την κριτική των άλλων, τι θα κάνατε διαφορετικά; Οι περισσό-τεροι άνθρωποι μπορούν να σκεφτούν πολλών ειδών αλλαγές που θα ήθελαν ή θα μπορούσαν να κάνουν στη ζωή τους αν δεν είχαν κάποιο φόβο να τους συγ-κρατεί.

Η Προέλευση του Φόβου

Η ανάπτυξη του θάρρους ξεκινάει με την κατανόηση των ψυχολογικών προε-λεύσεων του φόβου. Ένα νεογέννητο παιδί έχει μόνο δύο φόβους, το φόβο της πτώσης και το φόβο του κρότου. Όλους τους άλλους φόβους που βιώνουμε ως ενήλικες τους μαθαίνουμε καθώς μεγαλώνουμε, κυρίως ως αποτέλεσμα καλοπ-ροαίρετης, αλλά καταστροφικής κριτικής από τους γονείς μας.

Πώς Αναπτύσσονται οι Φόβοι

Όταν ένα παιδί μέσα στην περιέργειά του κάνει διάφορα πράγματα και δημιου-ργεί ένα χάος, τότε ο γονιός το μαλώνει και το τιμωρεί, δημιουργώντας τελικά ένα πρότυπο φόβου που συνδέεται με την προσπάθεια ή την ενασχόληση με κάτι νέο ή διαφορετικό. Ως ενήλικες, το βιώνουμε αυτό ως το φόβος της απο-τυχίας, το φόβο του ρίσκου, το φόβο του να κάνουμε λάθος, να χάσουμε.

Αντικείμενο Δράσης

Εδώ είναι δύο βήματα που μπορείτε να κάνετε αμέσως για να βάλετε αυτές τις ιδέες σε δράση.

Πρώτον, φανταστείτε ότι δεν έχετε κανέναν απολύτως φόβο. Τι στόχο θα ορί-ζατε για τον εαυτό σας αν ήταν εγγυημένη η επιτυχία σας;

Δεύτερον, αποφασίστε τι ακριβώς θέλετε και στη συνέχεια να ενεργείστε σαν να ήταν αδύνατο να αποτύχετε. Μπορεί να εκπλαγείτε από το πόσο πετυχημένοι θα είστε. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου