Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

Απλή Ανεύρεση Υποψηφίων


Συχνά με ρωτούν :

“Όταν δουλεύω με υποψηφίους, χρειάζεται να γνωρίζω αν ο υποψήφιος μπορεί και θέλει να ασχοληθεί με τη δουλειά. Ποιοι παράγοντες είναι καθοριστικοί στη διαλογή υποψηφίων;”

Η απάντηση είναι απλή.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει επιθυμία. Αν ο υποψήφιος δε θέλει να ασχολη-θεί, τότε δε μπορείτε να κάνετε κάτι. Οπότε μπορείτε να κάνετε μία ερώτηση σαν αυτή :

“Θα ήθελες να κερδίσεις μερικά έξτρα χρήματα;”

Η ερώτηση δεν είναι σημαντική. Αυτό που είναι σημαντικό είναι η απάντηση. Οπότε ακούστε προσεκτικά την απάντηση που θα σας δώσει. Αν ο υποψήφιος πει :

“Λοιπόν, έψαχνα κάτι για να κάνω από το σπίτι, χωρίς κάποια εμπειρία και που να μην ήταν δύσκολο και που να μην έπρεπε να πουλάω οτιδήποτε ή να μιλάω με κόσμο, χωρίς να επενδύσω κάτι και που να μην μου τρώει χρόνο από τις ώρες που βλέπω τηλεόραση …”

Τότε η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Προχωρήστε στον επόμενο. Όσο και εύκο-λο να του το κάνετε, δεν υπάρχει μέλλον με αυτόν τον υποψήφιο.

Τώρα, τι θα συνέβαινε αν υποψήφιος απαντούσε διαφορετικά;

Έξτρα χρήματα; Ναι. Έχω λογαριασμούς που πρέπει να πληρώσω και δεν πρόκειται να πάρω αύξηση από τη δουλειά μου. Θέλω να κάνω κάτι για να μπο-ρέσω να ξεχρεώσω. Πες μου περισσότερα”

Αυτό είναι πιο εύκολο. Αυτός είναι ένας υποψήφιος στον οποίο θα πρέπει να επενδύσετε χρόνο.

Όταν ξεκινάμε, έχουμε την τάση να μιλάμε σε όποιον είναι διατεθειμένος να μας μιλήσει. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό· σίγουρα χρειαζόμαστε εξάσκη-ση. Αλλά τελικά αυτού του τύπου οι υποψήφιοι θα μας σπαταλήσουν όλο το χρόνο και δε θα έχουμε το χρόνο να βρούμε πιο ποιοτικούς υποψηφίους.

Οπότε ο πρώτος κανόνας για το ξεκαθάρισμα των υποψηφίων είναι να δούμε αν έχουν την επιθυμία.

Ο δεύτερος κανόνας είναι εξίσου απλός.

Δείτε αν έχουν το χρόνο.

Απλά κάντε μία ερώτηση σχετικά με το χρόνο, σαν αυτή :

“Θα μπορούσες να αφιερώσεις 8 ή 10 ώρες την εβδομάδα;”

Ξανά, αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι η ερώτηση αλλά η απάντηση.

Αν ο υποψήφιος απαντήσει :

“Λοιπόν, την Τρίτη και την Τετάρτη το βράδυ έχει Champions League, την Πέμπτη το βράδυ έχει Grey’s Anatomy και τις Παρασκευές βγαίνω για μπύ-ρες με τους φίλους μου και το Σαββατοκύριακο θέλω να ξεκουραστώ. Χμμμμ, απ’ ότι φαίνεται έχω 1-2 ώρες τη Δευτέρα το βράδυ”

Προφανώς, καλό είναι να δουλέψετε με καλύτερο υποψήφιο από αυτόν.

Τώρα, φυσικά κάποιοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν σε 1-2 ώρες περισσότερα απ’ ό,τι κάποιοι σε μία εβδομάδα, οπότε αυτό που θέλουμε πραγματικά να μά-θουμε είναι αν είναι πρόθυμοι να αφιερώσουν κάποιο χρόνο για την επιχείρη-σή τους.

Όλοι έχουν 24 ώρες την ημέρα· αυτό που έχει σημασία είναι το πως επιλέγουν να ξοδέψουν αυτές τις ώρες. Οπότε ακούστε και δείτε αν έχουν την επιθυμία να αφιερώσουν χρόνο για να χτίσουν μία επιχείρηση.

Αυτά τα δύο είναι πολύ βασικά για να καταλάβετε αν έχετε έναν καλό υποψή-φιο· η επιθυμία και η δέσμευση χρόνου. Έχουν μία ισχυρή επιθυμία να κερδί-σουν μερικά έξτρα χρήματα και έχουν την προθυμία να επενδύσουν κάποιο χρόνο για να χτίσουν την επιχείρησή τους. Χωρίς αυτά τα δύο σημαντικά συσ-τατικά, μάλλον χάνουμε το χρόνο μας. Οπότε, πρώτα βεβαιωθείτε ότι έχουν αυτά τα δύο. 

Tom 'Big Al' Schreiter

Η μετάφραση και η δημοσίευση έγινε από τον Θεόδωρο Αραμπατζή με την άδεια του Tom Schreiter.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου