Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

Τα Ελάχιστα Απαραίτητα


Για να χτίσουμε την επιχείρησή μας μαθαίνουμε ότι χρειάζεται να ακολουθή-σουμε τρία βασικά βήματα :

1. Να προσκαλούμε

2. Να παρουσιάζουμε

3. Να εκπαιδεύσουμε

Να προσκαλούμε υποψηφίους σε ραντεβού/παρουσιάσεις μαθαίνοντας πρώτα τι είναι αυτό που χρειάζονται και θέλουν.

Να τους παρουσιάζουμε την ευκαιρία μας με τέτοιο τρόπο ώστε να βλέπουν πώς μπορούν μαζί μας να αποκτήσουν αυτό που χρειάζονται και θέλουν.

Να τους εκπαιδεύουμε και να τους υποστηρίζουμε ώστε να αποκτήσουν αυτό που χρειάζονται και θέλουν.

Για να είναι έχουμε όμως αποτελέσματα, ποια είναι τα ελάχιστα απαραίτητα;

Πόσους υποψηφίους θα πρέπει να προσκαλούμε τουλάχιστον, κάθε μέρα;

Πόσες παρουσίασεις θα πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα;

Στην εκπαίδευσή μου Το Πλάνο 90 Ημερών είχα αναλύσει 10 διαφορετικά εργαλεία ανεύρεσης υποψηφίων και μετά εξήγησα με βάση την προσωπική μου εμπειρία με το κάθε εργαλείο, ποια θα είναι τα ελάχιστα απαραίτητα νούμερα.

Π.χ. σε πόσους ανθρώπους από τη λίστα μου θα πρέπει να τηλεφωνώ αν ασχο-λούμαι με μερική ή με πλήρη απασχόληση· πόσες δωρεάν ή πόσες πληρωμέ-νες αγγελίες/διαφημίσεις θα πρέπει να βάζω αν ασχολούμαι με μερική ή με πλήρη απασχόληση· πόσα τηλεφωνήματα σε επαγγελματίες, πόσες έρευνες, πόσα business to business κοκ θα πρέπει να κάνω για να είναι αποτελεσματι-κό το κάθε ένα από αυτά τα εργαλεία;

Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζετε ποια είναι τα ελάχιστα απαραίτητα;

Γιατί μπορεί να δουλεύετε ένα εργαλείο, αλλά να κάνετε πολύ λίγα νούμερα και να μη σας αποδίδει, οπότε να καταλήξετε εσφαλμένα στο συμπέρασμα ότι αυτό το εργαλείο δε δουλεύει ή ακόμα χειρότερα ότι εσείς δεν κάνετε για αυτή τη δουλειά. 

Τα δικά μου ελάχιστα απαραίτητα τα αναφέρω σ' αυτή την τρίωρη εκπαίδευση

Ποια είναι τα δικά σας ελάχιστα απαραίτητα;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου