Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

Το πρώτο βήμα για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα


του Jim Rohn
Μετάφραση : Θεόδωρος Αραμπατζής

Το πόσο πολύ μπορούμε να αλλάξουμε τα αποτελέσματά μας εξαρτάται κατά πολύ από τη φαντασία μας. Το 1960, ήταν τεχνικά αδύνατο να ταξιδέψει άνθρω-πος στο διάστημα. Μέσα σε δέκα χρόνια ωστόσο, ο πρώτος άνθρωπος πάτησε στο φεγγάρι. Η θαυματουργή διαδικασία της μετατροπής του ονείρου σε πραγ-ματικότητα ξεκίνησε όταν μία φωνή προκάλεσε την επιστημονική κοινότητα να κάνει ότι ήταν απαραίτητο για να φροντίσει ότι η Αμερική θα "στείλει τον πρώ-το άνθρωπο στο φεγγάρι μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας". Αυτή η πρόκλη-ση ξύπνησε το πνεύμα ενός έθνους φυτεύοντας το σπόρο πιθανών μελλοντικών επιτευγμάτων στο εύφορο έδαφος της φαντασίας. Με αυτή την τολμηρή πρόκ-ληση το αδύνατο έγινε πραγματικότητα.

Η ίδια αρχή ισχύει για κάθε άλλο τομέα της ζωής μας !!!


Μπορεί ένας φτωχός άνθρωπος να γίνει πλούσιος; Φυσικά! Ο μοναδικός συν-δυασμός επιθυμίας, προγραμματισμού, σχεδιασμού, προσπάθειας και επιμονής πάντα θα κάνει τα μαγικά του. Το ερώτημα δεν είναι αν η φόρμουλα της επιτυ-χία θα δουλέψει, αλλά αν το άτομο θα δουλέψει τη φόρμουλα. Αυτός είναι ο άγ-νωστος παράγοντας της εξίσωσης. Αυτή είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζου-με. Όλοι μας μπορούμε να πάμε από εκεί που είμαστε, έως εκεί που θέλουμε να είμαστε. Κανένα όνειρο δεν είναι αδύνατο με την προϋπόθεση ότι έχουμε πρώτα το κουράγιο να πιστέψουμε σ' αυτό.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου